خبر : 70 درصد بازار تیغ ایران در اختیار محصولات خارجی - اسپاد نیوز


شرکت لامیران تنها تولیدکننده تیغ در کشور می باشد. صورت های مالی این شرکت نشان می