خبر : رئیس جمهوری اسبق پرو عفو شد - اسپاد نیوز


تهران – ایرنا – «آلبرتو فوجیموری» رئیس جمهوری اسبق پرو که به جرم فساد، نقض حقو