خبر : بررسی‌آماری‌واکنش‌ کاربران توییتر به‌سخنان رهبری - اسپاد نیوز


اهمیت نظر ایشان درباره اغتشاشات اخیر که بازتاب‌هایی در فضای مجازی و شبکه‌D