خبر : گسل ماهدشت همچنان فعال است - اسپاد نیوز


رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت:­ نتیجه پایش داده‌های دستگاه‌های ش