خبر : ۱۰ تا ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند - اسپاد نیوز


رئیس کمیته امداد گفت: زمانی که خط فقر تعریف می‌شود افراد پایین‌تر از این خط فق