خبر : عضو خطرناک دولت آمریکا در رویای حمله به ایران؟/نیشن: ترامپ مسیر جنگ را هموار می‌کند - اسپاد نیوز


هیلی همانند پاور تبدیل به نمادی از سیاست‌های دوگانه در عرصه سیاست خارجی امریک