خبر : این هشدار را جدی بگیریم - اسپاد نیوز


شهر تهران به‌دلیل شرایط تکتونیکی، زمین‌شناسی و جغرافیایی خاص خود، به‌طور بD