خبر : انتقال ۵ مصدوم انفجار گاز به بیمارستان دزفول - اسپاد نیوز


معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از انتقال پنج مصدوم حادثه انفجار گاز عصر D