خبر : ظریف آغاز اجرایی شدن ساختار جدید وزارت خارجه را ابلاغ کرد - اسپاد نیوز


سخنگوی وزارت امور خارجه از ابلاغ اجرایی شدن ساختار جدید وزارت امور خارجه توسط D