خبر : آینده فروشی برای تامین بودجه 97 - اسپاد نیوز


یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری ۲۷.۸ درصدی بودجه ۹۷، گفت: بودجه تعیین شده