خبر : علت نامگذاری عبدالعظیم حسنی به «سیدالکریم» - اسپاد نیوز


حجت الاسلام ادیب یزدی گفت: زندگی و جان دادن غریبانه حضرت عبدالعظیم حسنی و هم