خبر : خودشیرینی ضد ایرانی ماکرون و ملک سلمان! - اسپاد نیوز


رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با پادشاه عربستان به تکرار ادعاهای واهی پ