خبر : رونمایی از بزرگترین هواپیمای دوزیست جهان - اسپاد نیوز


رسانه‌های چین اعلام کردند که بزرگترین هواپیمای دوزیست جهان که سال گذشته