خبر : احتمال افزایش دوباره قیمت لبنیات - اسپاد نیوز


دبیرانجمن صنایع لبنی گفت: قیمت‌ فرآورده‌های لبنی در بازار گران نشده بلکD