خبر : برد شیرین، هدیه کریسمس بازیکنان به شفر / (ابرار ورزشی) - اسپاد نیوز