خبر : مصرف گاز کشور رکورد زد - اسپاد نیوز


میزان مصرف گاز در بخش های مختلف کشور در روز دوم دی ماه جاری به ۶۳۹ میلیون مترمکعA