خبر : پر کردن بیش از ۵۰۰ حلقه چاه در فارس - اسپاد نیوز


۵۲۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان فارس پر شد.