خبر : نوک پیکان کمبودها به سمت ورزش؛ محرومیت روستائیان فارس از امکانات ورزشی - اسپاد نیوز


بسیاری از روستاها در استان فارس با وجود داشتن جمعیت بالا از داشتن یک سالن ورزشی