خبر : جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران - اسپاد نیوز


جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران عصر امروز شنبه 2 دی به ریاست محمدعلی نج