خبر : کچلی و موی سفید در جوانی هشدارهایی برای بیماری قلبی!! - اسپاد نیوز


محققان به تازگی دریافته اند افرادی که دچار کچلی می شوند و در سنین پایین موی سفید