خبر : خواب عجیبی که برای کی روش دیده اند! - اسپاد نیوز


خبرهای عجیبی منتشر شده است که در آن ادعا می کنند کی روش بخاطر زلزله به ایران باز8