خبر : پیشنهاد الغرافه: ۵۰۰ هزار دلار برای طارمی، ۵۰۰ هزار دلار برای پرسپولیس - اسپاد نیوز


پیشنهاد الغرافه به باشگاه پرسپولیس رسیده و این باشگاه حاضر است برای به خدمت گرD