خبر : DEAD 2048 v1.0.2 - اسپاد نیوز


به اولین بازی دفاعی دنیا به نام DEAD 2048 که به سبک بازی ۲۰۴۸ می‌باشد خوش آمدید. این باز