خبر : لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف 5 سند 2030 - اسپاد نیوز


دفاع از حقوق مادی و معنوی همه اقشار جامعه از وظایف اولیه حکومت‌ها و به خصوص حکو