خبر : فرود اضطراری هواپیمای تبریز- مشهد در ساری - اسپاد نیوز


پرواز شماره ۵۶۱۷ شرکت هواپیمایی آتا در مسیر تبریز - مشهد با اعلام حالت اضطراری ب