خبر : ۹۰ درصد پمپ بنزین‎ها ورشکسته اند - اسپاد نیوز


بیژن حاج محمد رضا افزود: جایگاهداران این روزها حال خوشی ندارند و 90 درصد آنها حتی