خبر : زلزله‌های کوچک می‌گویند زلزله بزرگی در راه است! - اسپاد نیوز


همه گسل های تهران خطرناک هستند بخصوص گسل شمال تهران که از لواسانات شروع می شود و
اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در مجلس آزادی ۱۲۱۶ زندانی غیرعمد با گلریزان های مجازی شناسایی ۵۷ رشوه بگیر مرتبط با مجموعه‌های قضائی بازداشت ۳ نفر از مأموران سد معبر در پی ضرب و شتم یک دستفروش ورود سازمان بازرسی به تخلفات بانک‌ها/ دست رشوه بگیران رو شد بدون توسعه شایستگی‌ معلمان، تحول در آموزش‌وپرورش، امکان‌پذیر نیست کشورهایی که دنبال عادی سازی روابط صهیونیستها بودند شریک جرم هستند «جشنواره معلمان مؤلف» موجب پویایی و ارتقای سطح دانش معلمان می‌شود کدام بازی‌ها اکوسیستم صنعت بازی در ایران را زنده نگه داشته‌اند؟ اگر مسلمانان ۷۰ سال پیش هوشیار بودند، غده سرطانی اسراییل شکل نمی‌گرفت