خبر : نامه یک معتاد به ماموران پلیس عکس - اسپاد نیوز


در حاشیه اجرای طرح جمع آوری معتادین متجاهر تهرانی یک معتاد برای ماموران پلیس نD