خبر : اولین دوره رسمی مسابقات کراس فیت ساحلی کارگران کشور در جزیره کیش - اسپاد نیوز


نخستین دوره مسابقات کراس فیت ساحلی کشور با حضور 54 شرکت کننده از استانهای مختلف 8