خبر : 3 جوان مست در پارک محله شیخ بهایی مزاحم خواهرزاده ام شدند و من ..! عکس - اسپاد نیوز


پسر جوان که برای دیدن خواهرش از شهرستان به تهران سفر کرده بود در یک درگیری خیابا