خبر : مراسم بزرگداشت شهید جانباز علی خوش لفظ در همدان - اسپاد نیوز


صبح امروز مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشورD