خبر : پایان مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان - اسپاد نیوز


در روز پایانی مسابقات جام باشگاه های جهان کشتی فرنگی که در اصفهان برگزار شد، تک