خبر : کلنگ بخش افغانستانی خط لوله تاپی 2 ماه دیگر به زمین زده می‌شود - اسپاد نیوز


رئیس جمهور ترکمنستان از انجام مراسم رسمی کلنگ زنی احداث قسمت افغانستانی خط لو