خبر : رزمایش رهایی گروگان در راه آهن بندرعباس - اسپاد نیوز


مانور رهایی گروگان و نمایش اقتدار پلیس با حضور دسته نوپو یگان ویژه استان هرمزگان در راه آهن بندرعباس به مناسبت هفته ناجا برگزار شد./امیرحسین خورگویی