خبر : اتهام‌زنی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ایران - اسپاد نیوز


سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا با اتهام‌زنی به ایران و بهانه‌تراشی برای خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت که دولت آمریکا به دنبال برنامه بهتری از توافق پیشین است.