خبر : افتتاح بخش‌های جدید بیمارستان خانواده نزاجا - اسپاد نیوز


بخش‌های جدید بیمارستان خانواده نیروی زمینی ارتش، شامل اتاق جراحی و بخش‌های بستری عمومی ، صبح امروز پنجشنبه 8 آبان ماه توسط امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.