خبر : طرز تهیه شور گوجه سبز - اسپاد نیوز


گوجه سبز از جمله میوه‌هایی است که قبل از آمدن بهار همه انتظارش را می‌کشند و بسیاری از هواداران این میوه نمی‌دانند که طرز تهیه شور گوجه سبز خوشمزه خانگی بسیار ساده است.