خبر : هنر در کرونا تعطیل نمی شود، همان طور که در جنگ تعطیل نشد! - اسپاد نیوز


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دوران هشت سال دوران دفاع مقدس نیز هنر ‏ما تعطیل نبود و یاد گرفتیم…