خبر : اصنافی که نباید باز باشند در صورت فعالیت، بدون اخطار پلمب می‌شوند - اسپاد نیوز


در این فیلم توضیحات دبیرکل اتاق اصناف درمورد پلمب کردن واحدهای صنفی که نباید باز باشند ولی فعالیت می‌کنند را مشاهده می‌کنید.