خبر : تعطیلی بازار سنندج، شیراز و تبریز - اسپاد نیوز


به دلیل شیوع و گسترش بیماری کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیلی دو هفته‌ای اصناف غیر ضروری را تصویب کرد که درپی آن فعالیت کلیه مشاغل گروه های 2، 3و4 می‌بایست به مدت 2 هفته تعطیل شوند. این تعطیلی از امروز آغاز شد.