خبر : استخدام مدیر شعبه آقا (رشته صنایع یا مدیریت) در تهران - اسپاد نیوز


استخدام بازاریاب آقا با حقوق و مزایا در شرکت سلیم البرز در استان مازندران استخدام کارگر ساده در صنایع غذائی ماد در آذربایجان شرقی استخدام کارمند IT در صنایع برودتی وحید در تهران استخدام کابینت ساز فلزی ماهر یا نیمه ماهر در اصفهان استخدام کارشناس منابع انسانی و دستیار مدیر فروش در تهران استخدام کارشناس امور قراردادها(رشته عمران) در فن آوری نوین نیرو در تهران استخدام تکنسین الکترونیک در راسان ماهسان پویا در شهرک صنعتی عباس آباد استخدام حسابدار در شرکت دلتا راه ماشین در تهران استخدام کارشناس منابع انسانی، دستیار مدیر فروش و کارمند IT در تهران استخدام کارگر ساده در شرکت راسان ماهسان پویا در شهرک صنعتی عباس آباد