خبر : طرز تهیه پاستا با پنیر شایربلو - اسپاد نیوز


پنیر شایربلو پنیری تولید شده از شیر گاو است که خاستگاه آن کشور انگلستان است. این پنیر نیمه‌سخت، طعم مشابه چدار، رنگ آناتوی پراتو و کپک های بلوچیز را دارد که نوعی کپک خوراکی و مفید به نام پنیسیلیوم راکفورتی می باشد.