خبر : اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول ۲۰۲۱به علت کرونا منفی خواهد شد - اسپاد نیوز


جی‌پی مورگان به اولین بانک بزرگ آمریکایی تبدیل شد که پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در ۳ماهه اول سال آینده به علت بازگشت کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌ای منفی خواهد شد.