خبر : رییس صندوق بین‌المللی پول در مورد تاثیر موج دوم کرونا هشدار داد - اسپاد نیوز


رییس صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا جورجیه‌وا، با هشدار در مورد موج دوم کرونا خواهان تداوم سیاست‌گذاری‌های مالی برای مقابله با ابهامات به وجود آمده با بحران کرونا شد.