خبر : چرا در گوش ها صدای ترق تروق می شنویم؟ - اسپاد نیوز


گاهی پیش می آید که در گوش هیتان صدای ترق تروق بشنوید، شنیدن این صدا می تواند دلایل مختلفی مانند…