خبر : وضعیت مراکز درمانی بیماران کرونا در تهران - اسپاد نیوز


رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه وضعیت مراکز درمانی در کل استان تهران متعادل است، گفت:…