خبر : فخری‌ زاده، دانشمند هسته‌ ای ترور شد - اسپاد نیوز


محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان عصر امروز مورد سوءقصد قرار گرفت