خبر : دستگیری کلاهبردار ۴۸ میلیاردی - اسپاد نیوز


رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری فردی که به بهانه کاریابی و جذب سرمایه از ۱۸ مالباخته، ۴۸ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.