خبر : آغاز فروش چاپ اول کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» - اسپاد نیوز


چاپ اول کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» در تعداد محدود و قبل از توزیع رسمی امروز در فروشگاه به نشر به مخاطبان عرضه شد.