خبر : مردم امسال ۴۰درصد بیشتر پول سپرده کردند - اسپاد نیوز


میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان مهر امسال نسبت به سال گذشته معادل ۴۰.۷ و ۴۲.۸ درصد افزایش…